Tvrtke partneri

partner  na području Zagreba, središnje Hrvatske i Dalmacije

BGK

BKG-logo-manjiBKG – Böhm KG je njemačka tvrtka s dugogodišnjom tradicijom kada je riječ o proizvodnji prigušnica koje se koriste u uređajima za kompenzaciju jalove energije u mrežama s prisutnošću viših harmonika i zapornih filtara koji se pak koriste u mrežama gdje je prisutno mrežno tonfrekventno upravljanje (MTU).

 

PROIZVODI

Filtarske prigušnice (detuned reactors)

Kod uređaja za kompenzaciju jalove energije u mrežama s prisutnošću viših harmonika (danas je već rijetkost da u mrežama nema viših harmonika) potrebno je s osobitom pozornošću razmotriti strukturu i iznose struja viših harmonika. Kada je to potrebno kondenzatorima se u seriju predspajaju odgovarajuće prigušnice čime se ostvaruje dvostruki učinak: dolazi do smanjenje struja viših harmonika u mreži i štite se kondenzatori štetnog utjecaja struja viših harmonika. Najčešće se koriste prigušnice sljedećih osobina:

  • p= 5,67% i fr= 210 Hz
  • p= 7% i fr= 189 Hz
  • p= 14% i fr= 133 Hz

 

Zaporni filtri

Zaporni filtri za uređaje za kompenzaciju jalove energije u mrežama gdje je prisutno mrežno tonfrekventno upravljanje (MTU). U mrežama gdje je prisutno MTU upravljanje (prebacivanje tarifama, upravljanje javnom rasvjetom i drugim teledirigiranim trošilima) potrebno je između mreže i uređaja za kompenzaciju ugraditi zaporni filtar kako bi se izbjeglo upijanje (slabljenje) MTU signala u mreži budući da kondenzatori upijaju taj signal. Zaporni filtri dostupni su za sve snage niskonaponskih uređaja za kompenzaciju jalove energije i za sve uobičajene MTU frekvencije.

 

Posebne prigušnice
Prigušnice posebnih osobina za druge namjene, kao što su filtri određenih frekvencija, prigušnice za kompenzaciju kapacitivne jalove energije i slično.

partner  na području Zagreba, središnje Hrvatske i Dalmacije