Tvrtke partneri

partner  na području Zagreba, središnje Hrvatske i Dalmacije

GDPR

Službenica za zaštitu osobnih podataka u Nabli Slavoniji:*
Marijana Tomac-Špoljarić
kontakt: zop@nabla-slavonija.hr

Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka
Ova se politika privatnosti i zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Politika privatnosti) primjenjuje se u trgovačkom društvu Nabla Slavonija d.o.o. dalje u tekstu označenom izrazom Društvo.
Društvo ne obrađuje osobne podatke fizičkih osoba niti ih koristi za bilo koju svrhu.
Zbog načina koji pojedini informacijsko-komunikacijski uređaji djeluju suvremene tehnologije dovode do situacija u kojima se osobni podatci bilježe u informatičko-komunikacijskom sustavu pa se obrada podataka ne može izbjeći.
Na takve situacije primjenjuje se ova politika privatnosti.

Web stranice
Pregledavanje web stranica na adresi www.nabla-slavonija.hr je anonimno. Dok posjetitelj pregledava web stranice ne prikupljaju se podatci koji omogućavaju identifikaciju posjetitelja.
Web stranice koriste ‘privremene’ kolačiće (eng. ‘temporary cookies’) koji se postavljaju na računalo korisnika i koji se koriste samo za trajanja posjete.
Radi osiguravanja statističkih podataka o korištenju ovih stranica koristi se Google Analytics, a detaljnije podatke o ovoj usluzi i mogućnostima korisnika da podesi način korištenja kolačića koji se za tu namjenu koristi dostupni su na http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Web stranice sadrže poveznice (linkove) na druge web stranice društava s kojima surađujemo. Korisnik treba pažljivo proučiti uvjete privatnosti na tim stranicama jer Društvo ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj i način obrade podataka.

Kandidacijski postupak
Društvo obrađuje osobne podatke kandidata koji se prijavljuju za posao sa svrhom izbora kandidata s kojim će zaključiti ugovor o radu. Podatci se obrađuju samo u svrhu u koju su prikupljeni te se ne prosljeđuju trećim osobama.
Osobni podatci kandidata u elektroničkom obliku čuvaju se 3 mjeseca od dana završetka kandidacijskog postupka te se po proteku roka uklanjaju iz svih baza podataka. Dokumente koje su kandidati u originalu priložili uz prijavu na oglas za zapošljavanje vraćaju se na zahtjev kandidata, a priložene kopije u istom se roku uništavaju.
Ako se kandidat ne suglasi s obradom osobnih podataka Društvo ne može prijavu uzeti u razmatranje prilikom izbora kandidata.
Osobni podatci kandidata koji su dali privolu da njihovi osobni podatci zadrže u bazi potencijalnih posloprimaca čuvaju se godinu dana sa svrhom omogućavanja kontakta s potencijalnim zaposlenicima za slučaj potrebe za radnikom određenog profila.

Spajanje na internu mrežu (WiFi pristup)
Društvo ne prikuplja osobne podatke zaposlenika i gostiju koji se u poslovnim prostorima spajaju na internu mrežu.

Newsletter i web trgovina
Na adresu koju je kupac dao radi komunikacije koja se odnosi na kupnju proizvoda i usluga koje Društvo nudi, odnosno na adresu pravnih osoba s kojima je u stalnom poslovnom kontaktu, Društvo elektroničkim putem dostavlja newsletter s obavijestima o novostima u ponudi.
Društvo će newsletter dostaviti i osobama koje to izričito zatraže, a koje su takvim zahtjevom izrazile svoju privolu za obradu podataka.

Prava ispitanika
Svaka osoba koja smatra da je Nabla Slavonija d.o.o. obrađivala njegove podatke ima pravo:
– saznati koje podatke Nabla Slavonija d.o.o. o njemu ima
– tražiti ispravak podataka
– tražiti brisanje podataka
– prigovoriti na obradu podataka
– povući privolu za obradu podataka
Molimo vas da se s bilo kojim od ovih zahtjeva obratite službeniku za zaštitu osobnih podataka*. Niste li zadovoljni našom reakcijom imate se pravo obratiti nadležnom tijelu za zaštitu podatka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Kontakt
Želite li s nama ostvariti kontakt ili imate pitanja, obratite se službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresu zop@nabla-slavonija.hr.

Ova se Politika privatnosti čini dostupnom javnosti objavom na web stranicama, što je učinjeno 20.11. 2018.

Potpisani dokument politike privatnosti i zaštite osobnih podataka možete preuzeti ovdje: Nabla Slavonija_Politika privatnosti i zašite osobnih podataka Nabla Slavonija

partner  na području Zagreba, središnje Hrvatske i Dalmacije