Tvrtke partneri

partner  na području Zagreba, središnje Hrvatske i Dalmacije

IME – Uvod

IME (Istrumenti Misure Elettriche SpA) je vodeća talijanska tvrtka za razvoj i proizvodnju mjernih uređaja, instrumenata i mjernih sustava za primjenu u mjerenju električnih veličina, industrijskoj automatizaciji, upravljanju i zaštiti.

 

IME_logo   IME_uvodna

 

 

Infrastruktura
Tijekom godina, IME je širio svoje objekte: dodatnih 1.000 m2 pridruženo je originalnom prostoru od 10,000 m2 na kojem se protežu proizvodne i upravne zgrade. Reorganizacija je dodatno naglasila ključna područja rada: proizvodnja, istraživanje i razvoj, mjerenje, automatska kalibracija i testiranje, obrada podataka, prodaja i skladištenje.

Proizvodnja
Proizvodnja se dijeli na odjele analognih, elektroničkih i transformatorskih proizvoda. Između ostalog, ovi odjeli provode stalne provjere proizvoda i korištene opreme, kako bi se osigurala stalna kvaliteta proizvodnje – to je vrlo važan čimbenik za tvrtku koja godišnje proizvede preko 1.700.000 proizvoda koji se sastoje od nekoliko milijuna dijelova.

Istraživanje i razvoj
U novom rasporedu tvornice, proširenu su prostori laboratorija za razvoj i istraživanje, koji obuhvaćaju i dizajn proizvoda s nekoliko gledišta: elektrotehnički (studije materijala, tehnička rješenja, optimizacija proizvodnih), elektronički (dizajn strujnog kruga, odobrenje elemenata, dizajn tiskanih pločica, razvoj firmware-a) i mehanički (od oblikovanja dijelova i kućišta do konstrukcije kalupa i opreme za spajanje i kalibraciju).

Mjerni odjel
Tri su glavne funkcije ovog odjela: nadzor primarnih uzoraka, certificiranih od strane SIT-a (Italian Calibration Services) koji jamči preciznost i usklađenost sa standardima; testiranje unutar ispirnih laboratorija (utjecaji na okoliš, elektromagnetska kompatibilnost, izolacija, sigurnost); upućivanje na periodična ispitivanja opreme koja se koristi u proizvodnim procesima (primjerice mjerni instrumenti, signalni generatori, sekundarni uzorci i kalibracijske tablice).

Automatsko kalibriranje i testiranje
Kalibracijska i ispitna stanica za multifunkcijske mjerne uređaje jamči:

  • brža kalibracijska vremena i manji postotak grešaka u odnosu na ona iz poluautomatskih sustava ili sustava kojima upravlja operater
  • osiguranu usklađenost multifunkcijskih proizvoda s primarnim uzorcima
  • identifikaciju i slijedivost svakog proizvoda
  • kontinuiranu kontrolu proizvoda, ciklusa kalibracije i ispitivanja
  • samo-dijagnosticiranje svakog kvara proizvoda
  • automatsko izdavanje ispitnih certifikata
  • kontinuirano obnavljanje statističkih podataka za točnost, neusklađenost i detekciju kvarova.

Skladište gotovih proizvoda
Više od 100.000 proizvoda trenutno je dostupno na skladištu i spremno za isporuku. Veliki izbor IME proizvoda odmah je dostupno i sa skladišta Nable Slavonije u Osijeku, a svi ostali dobavljivi su unutar nekoliko dana, putem uhodane logističke mreže.

Tvrtka IME osnovana je 1946. godine kao proizvođač analognih instrumenata za mjerenje izmjeničnih i istosmjernih električnih vrijednosti. Danas IME razvija i proizvodi analogne i digitalne mjerne instrumente i uređaje, integrirane sustave za različite primjene: električna mjerenja, industrijska automatizacija i zaštita.

IME-ov prvi značajni prodor na tržištu dogodio se ranih 70-tih godina kada je tvrtka proširila svoj proizvodni program i predstavila program elektroničkih pretvarača električnih mjernih vrijednosti kao i ponudu digitalnih mjernih instrumenata. Tvrtka je tada proširila svoju ponudu za industrijski i uslužni sektor automatskim prekidačima i brojilima za mjerenje potrošnje električne energije. Razvoj se nastavio u 90-tima: modularne serije, programibilni instrumenti, multifunkcijski mjerni uređaji…

partner  na području Zagreba, središnje Hrvatske i Dalmacije