Tvrtke partneri

partner  na području Zagreba, središnje Hrvatske i Dalmacije

RiMS – napredni sustav razdjelnika s izvlačivim modulima

RIMS-logoNabla Slavonija d.o.o. je distributer i integrator RiMS sustava razdjelnika s izvlačivim modulima temeljenog na Rittal Ri4Power sustavu distribucijskih razdjelnika i IDS-ovom e-con s.i. inovativnom sustavu za izvlačive module.

U odnosu na klasično rješenje s fiksnom instalacijom opreme ili na rješenje s utičnim modulima, tehnologija s potpuno izvlačivim modulima pokazala se kao najbolje rješenje za niskonaponska postrojenja za kontrolu elektromotornih pogona (eng. Motor Control Center – MCC).
Drugo područje primjene sustava s izvlačivim modulima je u kritičnim sustavima napajanja, u kojima se izvlačivi moduli, u slučaju kvara, mogu brzo, jednostavno i sigurno zamijeniti u pogonskim uvjetima.

RiMS-modularni-dizajn

 

Primjeri područja primjene sustava razdjelnika s izvlačivim modulima su:
- industrija (zbog visoke cijene zastoja u proizvodnji)
- komunalni sustavi (npr. sustavi za obradu vode)
- banke ili podatkovni centri (zbog visoke cijene zastoja u radu)
- bolnice
- rafinerije, cementare, petrokemijska postrojenja…

 

 

 

PREDNOSTI RiMS SUSTAVA S IZVLAČIVIM MODULIMA:

MODULARAN I KOMPAKTAN DIZAJN
• modularan koncept osigurava visoku dostupnost, odnosno smanjeno vrijeme otklanjanja kvarova
• moduli se mogu zamijeniti i u pogonskim uvjetima
• visina osnovnog modula od 75mm osigurava visoku gustoću instalacije, odnosno uštedu na prostoru
• izvlačive module moguće je opremiti sklopnom opremom svih renomiranih svjetskih proizvođača

SIGURNOST
• kod RiMS sustava je mogućnost pojave električnog luka smanjena na najmanju moguću mjeru:
– izvlačivi moduli su izrađeni tako da osiguraju zaštitu od pojave električnog luka između vertikalnih sabirnica i kontaktnih elemenata, odnosno opreme – time se smanjuje mogućnost ljudske pogreške kod održavanja
– vertikalne sabirnice su u potpunosti izolirane kako bi se izbjegla opasnost pojave unutarnjeg električnog luka uzrokovane metalnim predmetima koji mogu kratko spojiti sabirnice
– svaki energetski kontakt je izoliran od ostalih energetskih kontakata, čime se osigurava da, u slučaju preopterećenja, ionizirani plinovi ne naprave kratki spoj između faza ili između faza i zaštitnog uzemljenja
– izoliranjem kontakata i sabirnica izbjegava se kratki spoj uzrokovan raznim onečišćenjima u prostoru
• sustav je testiran i certificiran od strane međunarodnih ispitnih laboratorija

JEDNOSTAVNA UPORABA I NEOMETAN RAD PRI IZMJENI
• zahvaljujući konstrukciji kontaktnih elementa izvlačivih modula, ni pod kojim uvjetima se ne smanjuje ili ne gubi pritisak na sabirnice kojima se ostvaruje spoj
• postavljanje izvlačivog modula u radni ili testni položaj ne utječe na stupanj zaštite razdjelnika
• za postavljanje izvlačivog modula u radni položaj nije potrebno prespajanje dolaznih ili odlaznih energetskih kabela
• kontaktni element izvlačivih modula se nakon svake operacije sam čisti i ne zahtijeva dodatno održavanje; kontaktni
elementi utičnog tipa pokazali su se neefikasnima zbog postupnog propadanja
• svaki kontaktni element je individualno testiran i označen serijskim brojem
• kontaktnim elem. upravlja se pomoću odvojive ručice, što jamči da uključenje odnosno isključenje vrši ovlašteno osoblje
• onemogućeno je vađenje modula ukoliko se modul nalazi u pogonskom ili test položaju
• svaki modul moguće je kodirati jedinstvenim kodom, što onemogućuje postavljanje modula na neodgovarajuće pozicije

CERTIFIKATI
• Nabla Slavonija posjeduje sve relavatne certifikate potrebne za ugradnju i uporabu ovog sustava

 

Za više informacija o RiMS sustavu preuzmite brošuru: RiMS hr (4MB)

partner  na području Zagreba, središnje Hrvatske i Dalmacije