Tvrtke partneri

partner  na području Zagreba, središnje Hrvatske i Dalmacije


partner na području Istre i Kvarnera

SMART-Q signalizacija iz Sirene

SMART_Q1_2Sirena je predstavila novu SMART-Q konfiguraciju koja je sastoji od stalnog zelenog svijetla s pratećim “bip” zvukom te pulsirajućeg crvenog svijetla, sve montirano na nosaču i bazi te sve spojeno na bateriju ili glavno (mrežno) napajanje (230Vac/50Hz).

SMART-Q omogućuje dva načina rada:

1. Automatski: crveni modul pulsira, a pritiskom na tipku A daljinskog upravljanja upali se zeleno svjetlo uz “bip” zvuk” te se, nakon što prođe definirano vrijeme (od 2 do 12 s), ponovno pali crveno pulsirajuće svjetlo

2. Ručni: pritiskom tipke “B” na radio kontroleru na uređaju se gasi crveno pulsirajuće svjetlo te se, uz “bip” zvuk pali zeleno svjetlo te uređaj ostaje u toj fazi sve do ponovnog pritiska tipke “B”

SMART-Q ukratko:

– trajanje baterije do 8 sati stalnog rada

– napajanje 230Vac/50Hz

– daljinsko upravljanje za automatski način rada

– opcija ručnog načina rada

– visina 135 cm

– šifra proizvoda 94743

SMART_Q1

partner  na području Zagreba, središnje Hrvatske i Dalmacije


partner na području Istre i Kvarnera